1. Montera fjäderstängerna i varje ände av remmen.
  Var noga med att trycka dem hela vägen in så att de är centrerade inuti remmen.
 2. Montera den korta änden av remmen (delen med spännet).
  Den går överst på klockan (klockan 12 klockan).
  Från baksidan av klockan sätter du in ena änden av fjäderstången i hålet på klockan. 3. Använd ditt verktyg för att komprimera den andra änden av fjäderfältet, så det glider in i klockan.
  Se till att båda ändarna på fjäderstången säkert går fast i hålen. 4. Upprepa processen på andra sidan klockan. Kom ihåg att bandets långa ände går på klockans botten (klockan 6).
  Du är klar!

 5. Har du frågor hjälper vi gärna till att förklara mer. Maila oss på kundservice@reliasweden.se